216 – Przyszła chwila dla Syonu

1. Przyszła chwila dla Syonu,
Przyszedł już na ziemię Pan.
Syon stanie u stóp Tronu,
Gdzie otrzyma Boski stan,
[: Przez Jezusa, przez Chrystusa,
Dokonany Boski plan. :]

2. Już mijają trudy, znoje,
Świta nam słoneczny blask,
Dziś Syonie święto twoje,
Już nastaje czas twych łask.
[: Król świat sądzi, Chrystus rządzi,
Świta Tysiąclecia brzask. :]

3. Wnet dostąpisz uwielbienia,
O Syonie, szczęście masz!
Miłościwy Król Stworzenia,
Da ci ujrzeć Swoją twarz.
[: Gdy Pan wzbudzi wszystkich ludzi,
Sprawiedliwość światu dasz. :]