215 – Znam ja najczystszą z wszystkich rzek

1. Znam ja najczystszą z wszystkich rzek,
Co daje życia zdrój,
Z niej gdy zaczerpnie wody człek,
Zapewni żywot swój.

Chór:
Ta woda czyści grzechu brud,
I świętym czyni Pański lud.
Najczystsza ona z wszystkich wód;
Tę wodę dał zbawienia cud.

2. Kto chce mieć umysł święty, zdrów,
Ten ma tę wodę pić.
Ta woda płynie z Bożych Słów,
Bez niej nie można żyć.

3. O dzięki Ci za wodę tę,
Najwyższy Ojcze nasz!
Ja z Słów Twych napój czerpać chcę,
By ujrzeć Twoją twarz.

4. Skarbnicę wiary dałeś nam,
W natchnionej Księdze tej.
Przez Księgę tę ja Ciebie znam,
Więc przyjm do chwały swej.