212 – Po raz wtóry Syn Człowieczy

1. Po raz wtóry Syn Człowieczy,
Przyszedł dziś na ziemski łan,
By naprawić wszystkie rzeczy,
Z grobu dźwignąć ludzki stan.

2. Świat w Nim pozna Przyjaciela,
Największego jakich miał;
Swego Króla, Zbawiciela,
Który za świat życie dał.

3. Gdy rozlegnie się głos Pański,
Zacznie się nad światem Sąd,
A Królewski stan Kapłański,
Razem z Panem zacznie rząd.

4. Na świat spłynie czas ochłody,
Każdy będzie prawdę pić.
Nieprzyjazne dziś narody.
Będą razem w zgodzie żyć.

5. Zniknie śmierci zła męczarnia,
Zniknie trud i wszelki ból.
Jedna będzie już Owczarnia,
Jeden nad nią Pasterz Król.