208 – O Panie, wejrzyj na swój lud

1. O Panie, wejrzyj na swój lud,
W miłości ześlij łask Twych zdrój,
Spraw, niech najcięższej próby trud,
Zwycięsko zniesie Kościół Twój.

2. A w służbie Twojej w każdy czas.
Niech nam przemija życia dzień.
W nagrodę szczęście czeka nas,
Gdy zabrzmi chór anielskich pień.

3. Ty, Panie, czytasz w sercach sług,
A Prawda płynie z Twoich Ksiąg,
Więc broń nas, gdy uderzy wróg,
Gdy nas otoczy złości krąg.

4. Więc gdy się zbliża już nasz zgon,
A serca Świętą Wiarą tchną,
Ach, łaskę daj i przed swój Tron,
Powołaj wierną trzódkę swą.