205 – Szczęśliwy ten, kto Pana zna

1. Szczęśliwy ten, kto Pana zna,
Kto poznał Prawdy blask,
Bo temu Pan nagrodę da,
Nie szczędząc Ducha łask.

2. Kto Pana zna, ten w każdy czas,
Uniknie chwili złej,
Bo Pan obiecał bronić nas,
I mieć w opiece Swej.

3. Obecność Pańska słodzi nam,
Cierpienia znój i trud,
Kto Pana zna, ten widzi sam,
Jak szczęśliw Pański lud.

4. Kto Pana zna, ten chętnie chce,
Wraz z Panem cierpieć wciąż;
Bo oddać Panu życie swe,
Chce sprawiedliwy mąż.

5. Kto Pana zna, ten szczęśliw jest,
Bo kocha go też Pan.
A komu Pan dał Ducha chrzest,
Ten pozna Boski Plan.