20 – Nie straszny już nam dzisiaj grób

1. Nie straszny już nam dzisiaj grób,
Nie straszny śmierci ból;
Nastanie koniec naszych prób:
[: Bo już obecny Król :]

2. I już na wschodzie zorzy blask,
Zwiastuje jasny dzień;
To Tysiąclecia świta blask,
[: Złowrogi pierzcha cień :]

3. Na ziemi już obecny Pan,
Wprowadza nowy rząd
I wnet powoła ziemski stan
[: Na zmartwychwstania sąd :]

4. A gdy ostatki Pańskich sług
Opuszczą ziemski świat,
Pan przyjmie nas w niebiański próg,
[: Do chwały wiecznych lat :]

5. I razem z Panem w niebie tam
Znajdziemy jeden tron
Koronę Król udzieli nam,
[: Bo najłaskawszy On! :]