199 – Gromadźmy, bracia, wspólnie się

1. Gromadźmy, bracia, wspólnie się,
Bo tak przykazał Pan;
A kiedy wspólnie modły ślę,
Pojmuję Boski Plan.

2. Pan chciał, by miłość związkiem swym,
Złączyła wszystką brać,
Aby gdy będą w dniu tym złym,
Tym silniej mogli stać.

3. Gromadnie łatwiej zwalczyć grzech,
Niż gdy jest człowiek sam;
Bo gdzie się zbierze braci trzech,
Obecny Chrystus tam.

4. Zgromadźmy wspólnie święty zbór,
Niech Panu służy on;
Połączmy głosy w jeden chór,
Niech leci pieśń przed Tron.

5. A Pan usłyszy głos swych sług,
Nadzieję wzmocni w nas;
A jako członków klasy nóg,
Ocali w słuszny czas.