197 – Mej wiary nie przełamie wróg

1. Mej wiary nie przełamie wróg.
Bo z Ducha czerpię ją,
A Ducha tego dał mi Bóg;
Bóg jest ucieczką mą.

2. Zwycięski stoczę z wrogiem bój,
Bo wiara daje moc.
Obroni, mnie Zbawiciel mój,
Gdy przyjdzie zdradna noc.

3. Oczyma wiary widzę to,
Co Bóg objawił nam,
Więc oprę się, gdy przyjdzie zło,
Bo ze mną jest Bóg Sam,

4. Ta wiara każe dążyć mi,
Za moim Zbawcą w ślad;
A kiedy wierzę w lepsze dni,
Nie lękam się już zdrad.

5. O, wzmocnij, Panie wiarę mą
I dodaj sercu sił,
I racz udzielić łaskę Twą,
Bym z Tobą wiecznie żył.