196 – W wędrówce ziemskiej Pański lud

1. W wędrówce ziemskiej Pański lud,
Z słów Bożych czerpie moc,
I wiernie znosi każdy trud,
Rozjaśnia Prawdą noc.

2. Bo w Słowie Bożym światła zdrój.
Tam Prawdy leży treść.
Co nam ułatwia z światem bój,
Pozwala próby znieść.

3. Bez światła Świętej Księgi tej,
Otoczyłby nas mrok,
Nie oparłby się w chwili złej,
Pobłądziłby nasz krok.

4. A pokarm ten dla Swoich sług,
Udzielił Stwórca Sam;
Dla klasy Chrystusowych nóg.
By wskazać drogę nam.

5. O dzięki Ci za słowa Twe.
Najlepszy Stwórco nasz!
Z nas każdy Ciebie słuchać chce,
Bo Ty nam żywot dasz.