195 – Weselmy się w ten błogi czas

1. Weselmy się w ten błogi czas,
Bo Chrystus przyszedł drugi raz,
Wypełnić Boski plan.
Nie jako człowiek, lecz Pan,
Król Przychodzi leczyć śmierć i ból,
[: Podźwignąć ziemski stan. :]

2. Choć teraz znosim ciężki trud,
Choć ucisk gniecie ziemski lud,
Weselmy bracia się;
Bo gdy ucisku minie zło,
Pan w łasce swojej sprawi to,
[: Że przyjmie w niebo mię. :]

3. Wypełnia się treść Bożych słów,
Wkrótce pozna ziemia znów,
Kto Pan jej! Kto jej Bóg.
Z wdzięcznością przyjmie zdroje łask.
Gdy tysiąclecia błyśnie blask,
[: U Pańskich klęcząc nóg. :]

4. Lecz zanim ziemię dźwignie Pan,
Wprzód zmieni Kościół w Boski stan,
W dziedzictwo przyjmie nas.
Jak Oblubieniec przyjmie On,
Oblubienicę na swój tron,
[: By rządzić wieczny czas. :]