19 – Radości wielkiej nastał czas

1. Radości wielkiej nastał czas,
Do chwały już wzywają nas,
Bo Chrystus Pan na ziemi tej
Już rządzi w wielkiej mocy Swej.
Zbawca świata rządzi nami,
Bo przyszedł w wielkiej mocy swej.

2. I aby zgładzić świata grzech,
Śmierć poniósł, aby po dniach trzech
Nagrodę z ręki Ojca miał
I odkupienie światu dał.
Chrystus w chwale z aniołami
Już przyszedł w wielkiej mocy Swej.

3. I pośród cierpień, poprzez trud
Do Ojca przywiódł Pan swój lud;
Zasługę Swoją przydał nam,
By Kościół Jego był bez plam,
Zbawca świata rządzi nami,
Bo przyszedł w wielkiej mocy Swej.

4. A kiedy wejdziem w nieba próg,
Nagrodę chwały da nam Bóg
Za wierność Słowu i za znój
wycięzcom, co stoczyli bój.
Chrystus w chwale z aniołami
Już przyszedł w wielkiej mocy swej.