187 – Wszystkie grzechy ludzkich win

1. Wszystkie grzechy ludzkich win
I słuszny Boga gniew,
Zgładził całkiem Boży Syn,
Przez Krzyż Swój i przez Krew.

Chór:
Jezus kupił nas,
Własnością Jego świat.
Tysiąclecia nastał czas,
Królestwo lepszych lat.

2. Jezus zstąpił z górnych stron,
Na ziemski zstąpił ląd.
I zajmuje już swój Tron,
Naprawi wszelki błąd.

3. Więc, Syonie, ciesz się, ciesz!
To czas jest twoich chwał,
Przed Tron Pański kornie śpiesz,
Gdzie będziesz miejsce miał.

4. Tam otrzymasz Boski stan
I sądzić będziesz świat,
I wypełnisz Boski Plan,
Przez błogie tysiąc lat.