186 – Mój los jest w rękach Twych

1. Mój los jest w rękach Twych,
Więc pewną przyszłość ma.
Ty mnie obronisz w chwilach złych,
Bo wielka jest moc Twa.

2. Więc wolą moją rządź,
Doświadczaj, Panie mnie;
Miłościw dla mnie zawsze bądź,
Choć czasem potknę się.

3. Co chcesz, to ze mną rób,
Ja zawsze służę Ci;
A kiedy mnie zaskoczy grób,
Daj chwalę lepszych dni.

4. Zwątpienia nie chcę znać,
Boś Ty nadzieją jest!
W miłości Swej raczyłeś dać
Potężny Ducha chrzest.

5. Więc dźwigam dziś swój krzyż,
Na trud nie skarżę się,
A tylko mnie do Ojca zbliż,
Do Siebie przyjmij mię.