185 – Dzień tryumfu, dzień Twej chwały!

1. Dzień tryumfu, dzień Twej chwały!
Prawda szerzy się po świecie:
[: Na tron wstąpił Król wspaniały;
Tuż przed nami Tysiąclecie. :]

2. I już chwila się przybliża,
Pełna blasku i jasności.
[: Kiedy przez Ofiarę Krzyża
Zmartwychwstanie świat ludzkości. :]

3. Tysiąclecia czas ów błogi,
Sprawiedliwie zacznie sądzić,
[: I naprawi błędne drogi,
Bo w miłości będzie rządzić. :]

4. Tysiącletni Sąd nad światem,
Przeprowadzi Kościół Boży;
[: Wówczas każdy będzie bratem,
Raj na ziemi się otworzy. :]

5. A Baranek, w gwiazd koronie,
W otoczeniu swego ciała,
[: Gdy zasiądzie na Swym Tronie,
Hołd Mu odda ziemia cała. :]