183 – O duszo, strzeż się, strzeż

1. O duszo, strzeż się, strzeż,
Bo zewsząd czyha wróg.
I zbroję Bożą na się bierz,
Od głowy aż do nóg.

2. Zwycięsko staczaj bój,
W modlitwie szukaj sił.
I błagaj, by cię Zbawca twój,
Pod skrzydła Swoje skrył.

3. Lecz nie sądź, że już czas,
Odłożyć zbroję tą;
I walcz dopóki Zbawca nas,
Powoła w chwałę Swą.

4. I wiary świętej broń,
Do końca twoich dni,
A Pan Ci poda zbawczą dłoń
I dopomoże ci.

5. A gdy już przyjdzie zgon,
Pan w niebo weźmie cię,
Bo chwałę nam przeznaczył On,
Co już nie skończy się.