181 – Już przepowiednia Świętych Ksiąg

1. Już przepowiednia Świętych Ksiąg,
Spełniła dzisiaj się,
Bo zstąpił Pan na ziemski krąg,
Zaczyna rządy Swe.

2. I wnet nastanie lepszy los,
Nastaną czasy chwał,
Gdy wzbudzi zmarłych Pański głos,
Z odwiecznych grobu skał.

3. Gdy zmartwychwstania błyśnie świt,
Świat pozna, że jest Bóg,
Zapragnie zyskać wieczny byt,
U Boskich prosząc nóg.

4. Więc głośmy światu cudną wieść,
Królestwa głośmy dni.
Śpiewajmy dziś na Pańską cześć:
Ach, chwała, Zbawco Ci!