180 – Pielgrzymem jestem w życiu tym

1. Pielgrzymem jestem w życiu tym,
Niebiański cel przed sobą mam.
I tylko jest pragnieniem mym,
Bezpiecznie się przedostać tam.

2. Ma ścieżka pełna ostrych skał
I pełno cierni u mych nóg.
Otuchę jednak w serce wlał,
W dobroci Swej najlepszy Bóg.

3. Więc śmiało kroczę drogą tą,
Poprzez cierpienia i przez znój,
A Krzyż nadzieją zawsze mą,
Bo wiedzie mnie Zbawiciel mój.

4. I coraz wyżej tam się pnę,
Gdzie jasnej gwiazdy świeci blask,
Bo u stóp Pańskich spocząć chcę,
Dostąpić nieba cennych łask.

5. A Pan w miłości wielkiej Swej,
Wyciąga do mnie zbawczą dłoń
I po wędrówce ziemskiej tej,
Koronę włoży mi na skroń.