177 – O Zbawco świata, błagam Cię!

1. O Zbawco świata, błagam Cię!
Racz przyjąć mnie na służbę Swą!
I tylko wiarą wzmocnij mię,
Bym wytrwał w każdą chwilę złą.

2. Bo wszystko, co w mym życiu mam,
Zawdzięczam, Panie, tylko Ci.
Tyś mnie wykupił z śmierci Sam,
Nadzieję dałeś lepszych dni.

3. Ja ziemskiej sławy nie chcę znać.
Niech swoją drogą idzie świat;
Bo w służbie Pańskiej pragnę trwać,
Aż do ostatnich życia lat.

4. Tak żyję, jak mi kazał Pan;
W pokorze znoszę trudy me;
Bo chcę wysłużyć Boski stan,
I z chwałą wejść w Królestwo Twe.

5. A kiedy wejdę w nieba próg,
Odmieni się natura ma,
I przyjmie mnie Sam Ojciec Bóg,
Koronę mi w nagrodę da.