172 – O Jezu! Zbawco nasz

1. O Jezu! Zbawco nasz,
Ja wierzę Ci!
Że mi Koronę dasz
W Królestwa dni.
I wszystko Tobie dam,
Co tu na ziemi mam,
Bo wierzę Ci,
Bo wierzę Ci.

2. Kupiłeś mnie swą Krwią;
O Panie mój!
Tyś jest ucieczką mą;
Tyś życia zdrój.
A dobroć Twoich łask,
Roztacza w koło blask,
Po wszystkie dni;
Ja wierzę Ci.

3. A choć mnie dręczy ból,
Nie skarżę się;
Boś Ty, miłości Król,
Nagrodzisz mię.
Niech więc od ziemskich stron,
Pieśń leci przed Twój Tron,
Niech wszędzie brzmi:
Ja wierzę Ci.

4. A gdy w wędrówce mej
Już przyjdzie grób,
To w niebo przyjąć chciej,
W nagrodę prób.
Otrzymam Boski stan,
Bo tak obiecał Pan.
Ja wierzę Mu,
Ja wierzę Mu!