17 – Baranku Boży, nasz

1. Baranku Boży, nasz,
Tyś umiłował świat,
Ty nam Królestwo Twoje dasz
I szczęście przyszłych lat.

2. Dziś Ci zanosim śpiew.
Śpiewamy na Twą cześć,
Boś Ty nas kupił przez Swą Krew,
Bo w Tobie życia treść.

3. Baranku Boży Ty!
Ślubujem dzisiaj Ci;
Tyś Panie w nas, a w Tobie my,
Aż po wieczyste dni.

4. Baranku Boży, daj!
Niech przyjdzie chwila ta,
Gdy uzna Prawdę cały świat
I błyśnie chwała Twa.

5. Baranku Boży mój!
Obecnyś pośród nas;
Wnet weźmiesz w niebo Kościół Twój,
Połączysz się z nim wraz.