168 – Jezus pośród ludzi wzrósł

1. Jezus pośród ludzi wzrósł,
Światło Prawdy ludziom niósł,
Aby grzechy świata zniósł,
Miłościwy Zbawca, nasz Król.

2. Z nieba na nasz zstąpił ląd,
Aby zgładzić śmierć i błąd,
Sprawiedliwy dać nam Rząd.
Miłościwy Zbawca! nasz Król.

3. Aby zgasić Boski gniew,
Światu dał Pan Prawdy Siew
I na Krzyżu przelał Krew.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.

4. W Boskiej chwale z grobu wstał,
Uczniom Ducha Swego dał.
Obietnicę świętym dał.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.

5. Obiecany nadszedł czas.
Jezus przyszedł wtóry raz,
Aby w niebo zabrał nas.
Miłościwy Zbawca, nasz Król.