167 – Przymierze nasze każe nam

1. Przymierze nasze każe nam,
Cierpliwie znosić ból,
A przykład Pan zostawił Sam;
[: Miłości pełen Król. :]

2. W ofierze naszej musim trwać,
I dążyć w Pański ślad,
Z ofiary Pańskiej przykład brać,
[: Choć nami gardzi świat. :]

3. Bo w Panu naszej wiary treść,
I dążeń naszych kres,
Więc światło Prawdy musim nieść,
[: Choć świat nie szczędzi łez. :]

4. Cierpliwość uszlachetnia nas,
Do walki daje moc,
I da zwycięstwo w on zły czas,
[: Gdy już nastanie noc. :]

5. A za cierpliwość wiernych sług,
Za znojną pracę ich,
Koroną wynagrodzi Bóg,
[: Za Synów przyjmie Swych. :]