161 – O Jezu, Zbawco mój

1. O Jezu, Zbawco mój
Tyś jest miłości Król;
Ty skrócisz ciężki trudu znój,
Nagrodzisz serca ból.

2. Choć smutny ziemski los,
Pan w niebie lepszy da;
Bo kto usłyszy Jego głos,
Ten wieczne życie ma.

3. Żywota Boski stan
Zapewnił Jezus nam;
A kiedy przyjdzie w chwale Pan,
Do nieba wpuści sam.

4. O chwała, Zbawco Ci!
Za przyszłej chwały blask,
Bo bliskie są Królestwa dni,
Już świta dzień Twych łask.

5. Do Pańskich przyjdę nóg,
Tam szczęścia mego zdrój,
Tam mnie do chwały przyjmie Bóg
Przez Ciebie, Zbawco mój!