160 – O Panie, Tyś mnie kupił Krwią

1. O Panie, Tyś mnie kupił Krwią.
Własnością dzisiaj jestem Twą.
Więc odtąd moją wolą rządź,
I przewodnikiem moim bądź.

2. Dla Ciebie tylko pragnę żyć,
I Tobie wiernym zawsze być,
Bo wierzę w Krew Twą i w Twój Krzyż,
Do Ojca, Zbawco, dziś mnie zbliż.

3. Tyś w serce moje rzucił Siew,
Słów, które stwierdza Twoja Krew.
Tyś kazał Prawdę światu nieść,
Więc spełniam rozkaz na Twą cześć.

4. I jak mi kazał Zbawca mój,
Cierpliwie znoszę trud i znój.
I razem z Panem umrzeć chcę,
Bym z Panem potem cieszył się.

5. I jeszcze tylko trochę łez,
A zbliży się wędrówki kres,
Udzieli Pan korony mi,
Co Boską chwałą wiecznie lśni.