157 – Głośmy tryumf na wsze strony

1. Głośmy tryumf na wsze strony;
Oto Zbawca Pan i Król!
Dziś w tryumfie uwieńczony,
Krwią swą zgładził śmierć i ból

Chór:
Powitajmy Zbawcę!
Króla wszystkich stron,
Świata pojednawcę!
Dziś nam rządzi On.

2. Chwalmy Pana z aniołami,
Gdyż nam żywot nowy dał,
Aby z swymi „wybrańcami”
Na świat zdroje łask swych zlał.

3. A choć ucisk światem władnie,
Wiara nam dodaje sił;
Wkrótce grzech i błąd upadnie,
Człowiek wiecznie będzie żył.

4. A więc chylmy przed nim czoła,
W świat radosną nieśmy wieść;
Zanim przed Tron nas powoła,
Wznieśmy pieśń na Jego cześć.