155 – Jako grom szumiącej fali

1. Jako grom szumiącej fali,
Tak niech brzmi nasz wspólny śpiew,
I niech leci coraz dalej,
Twoich świętych wielki zew.

Chór:
Alleluja Alleluja!
Brzmi wśród lasów i wśród pól,
Chrystus Pan w Królestwie chwały,
Przyszedł teraz jako Król.

2. Już się ptasząt chór rozlega,
Na świat wschodzi Słońca blask;
Bo Pan Alfa i Omega,
Bo Pan dawca wszelkich łask.

3. Zbawco, przyjmij nasze dary,
Jakie niesiem przed Twój Tron;
Dar z serc naszych czystej wiary,
Twej nauki święty plon.