153 – Niech pochwalony będzie czyn

1. Niech pochwalony będzie czyn,
Co zbawił z śmierci ludzki stan,
Dziś światem rządzi Boży Syn,
Najwyższy Król, miłości Pan.

2. Przez miłość Swą Pan zwalczył zło,
Przebłagał słuszny Boga gniew,
I wziął w opiekę trzódkę Swą,
By niosła światu Prawdy siew.

3. By święty mąż bezpieczny był,
By w grzech i błąd nie popadł znów,
Pan dał nam na wzmocnienie sił,
Fundament w księdze Bożych słów.

4. I nieprzebrana dobroć Twa,
I pełna łaski Twoja dłoń.
Twa miłość do nas wiecznie trwa,
Niewyczerpana łaski toń.

5. Tyś, Zbawco, dla nas życia treść,
Nadziei naszej jesteś zdrój.
Więc śpiewam dzisiaj na Twą cześć,
O Królu nasz! O Zbawco mój!