152 – Śmiało przed siebie dąż, pielgrzymie

1. Śmiało przed siebie dąż, pielgrzymie,
Niech troska Twoja leci w dal,
Dzieło Kalwarii przeolbrzymie,
Dziś błyszczy nam jak cudny kwiat.

Chór:
Bo Tysiąclecie chwały Pana,
Zlewa nam błogosławieństw moc;
Obecność Jego już nam dana,
Rozproszy wnet ciemności noc.

2. Izrael ducha niech Go chwali,
Niech się pocieszy cały świat,
Bo już się światło prawdy pali
I błyszczeć będzie tysiąc lat.

3. Choć teraz chmury są nad nami
I ucisk gnębi wszystek lud,
Pielgrzymi będą wybrańcami,
Gdy przejdą ten najcięższy trud.

4. Brzask Tysiąclecia już nam świta,
Wszak prawdę tę nam głosi wieść,
Niech każdy więc sposobność chwyta,
By Prawdę Pańską światu nieść.

5. Gdy przejdziem próbę przesiewania,
Za godnych gdy nas uzna Bóg,
Zasiądziem z Nim do Królowania,
Które zgotował dla swych sług.