143 – Ach jeszcze tylko kilka lat

1. Ach jeszcze tylko kilka lat,
Wnet się zakończy znój i trud;
Z radością rzuci niski świat,
Świętych wybrańców Pański lud.

2. Lecz do ostatka wytrwać trza
I prawdę jasna światu nieść,
Ucieszy ludzkość Prawda ta,
Ta o Królestwie cudna wieść.

3. Obecny Zbawca pośród nas,
Zapowiedziany już od lat;
Królestwa Jego wschodzi czas,
Na ziemi zaprowadzi ład.

4. W niebiańskiej chwale zstąpił Pan,
Baranek Boży, święty Król,
Aby dokonać Boski Plan,
By zgładzić z świata śmierć i ból.

5. Więc trzeba Zbawcę witać nam;
Oblubienicę Pan wziąć ma;
Powiedzie ją do nieba bram,
Gdzie Pan koronę chwały da.