138 – Już zmartwychwstania bliski dzień

1. Już zmartwychwstania bliski dzień,
Wnet zniknie czarnej nocy cień;
Roztoczy jasność Słońca blask,
Nastanie czas niebiańskich łask.

2. I jak szeroki ziemski krąg,
Świat pozna Prawdę z Świętych Ksiąg;
Tę czystą Prawdę Bożych słów,
I ludzkość się odrodzi znów.

3. I pozna Pana ziemski kraj,
Gdy Tysiąclecia błyśnie raj,
Król w chwale zajmie Boski Tron,
I łaska spłynie ze wszech stron.

4. A razem z Panem Pański lud,
Boskiego Planu spełni cud;
Gdy zbawi ludzkość z śmierci złej
I rządzić będzie w chwale swej.

5. O, miłościwy Zbawco nasz,
Oglądać będziem Twoją twarz,
I wiecznie będziem u Twych nóg,
Gdy nas uwielbi z Tobą Bóg.