136 – Chrystusa nastał Rząd

1. Chrystusa nastał Rząd,
Nastaną lepsze dni.
Wnet nas powoła Zbawca stąd,
Bo w Zbawcy miłość tkwi.
Wytężmy dzisiaj słuch,
Kierujmy w niebo wzrok;
Niech rządzi nami Pański Duch,
Niech nasz prowadzi krok.

2. Dziś trzeba wiernym być,
Do ostatniego tchu,
Bo kto chce razem z Panem żyć,
Ten musi służyć Mu.
Wraz z Panem znosić trud,
Cierpliwie znosić ból,
Bo my tworzymy Pański lud,
A On nad nami Król.

3. Jak kazał Zbawca Sam,
Tak dążmy w Jego ślad,
A wpuści nas do nieba bram,
Obroni od złych zdrad.
Tak głosi księga słów.
Tak nam obiecał Pan,
Że kiedy przyjdzie do nas znów,
Da nam królewski stan.