132 – Ja zaśpiewam o Chrystusie

dalej

1. Ja zaśpiewam o Chrystusie,
Który kupił nas Swą Krwią;
O mym Zbawcy, o Jezusie,
W nim nadzieje nasze tkwią.

Chór:
Chwała Ci za odkupienie!
Tyś założył Kościół Swój,
Przez Krzyż dałeś przebaczenie,
Chwała Ci, o Zbawco mój.

2. Z grzechu dźwignął świat ludzkości,
A choć w niebie dom swój miał,
W bezgranicznej Swej miłości,
Za nas życie swoje dal.

3. Nowe świta już Zaranie;
Zbawca przyszedł na świat znów,
Aby objąć królowanie,
Zgodnie z prawdą Bożych Słów.

4. Więc śpiewajmy o Kapłanie,
Tym największym spośród nas,
Który sprawi zmartwychwstanie,
Kiedy przyjdzie słuszny czas.

5. I już wschodzą jasne zorze,
Słuszny czas nadchodzi już,
Bo jak głosi Słowo Boże,
Czas miał przyjść
Wśród jasnych zórz.