131 – Niechaj nasze głosy

1. Niechaj nasze głosy,
Lecą przed Tron Syna;
Niech leci pod niebiosy,
Radosna ta nowina.

Chór:
Bo Chrystus już na ziemi,
Rządy Swe zaczyna.
Więc chwalmy głosy swymi,
Imię Bożego Syna.

2. Przyszedł Pan na ziemię,
Aby świat naprawić,
I z grzechu ludzkie plemię
Przez Swą Ofiarę zbawić.

3. Zniknie zło ze świata,
Śmierć zniknie na zawsze,
Gdy Pan narody zbrata,
Nastaną dni łaskawsze.

4. Chwałę wznieśmy Panu,
W Królestwa zaranie,
Bo w myśl Boskiego Planu,
Już bliskie zmartwychwstanie.