123 – Panu składam dziś przysięgę

1. Panu składam dziś przysięgę,
Że chcę wytrwać w służbie mej,
Wierzyć będę w Świętą Księgę,
W słowo Boże, co jest w niej.

2. Przyjmij, Zbawco, mą ofiarę,
Racz udzielić łaskę swą,
I umocnij moją wiarę,
Moje winy oczyść Krwią.

3. Zniosę wszystkie trudy, znoje
I najcięższy zniosę ból;
Boś Ty, Zbawco, szczęście moje,
Boś Ty, miłościwy Król.

4. Daj z żywota czerpać wody,
Spocząć u Twych świętych nóg,
I nie odmów mi nagrody,
Gdy przestąpię nieba próg.