119 – Patrz, jak jaśnieje wschód

1. Patrz, jak jaśnieje wschód,
Już pierzcha ciemna noc,
Wnet minie ból i trud.
To Pańska wschodzi moc.

Chór:
Przyjmijmy godnie Pana,
Króla i Kapłana,
Bo Jego moc świetlana
Wybawi wnet nas.

2. Wnet wstąpi Pan na Tron,
I zacznie złoty wiek;
W miłości pragnie On,
By poznał Boga człek.

3. Ach! dzisiaj cały świat,
Do chwili wzdycha tej.
Gdy Pan przez tysiąc lat,
Udzieli łaski swej.

4. Bo próżny ludzki trud,
Człek sam nie dźwignie się,
Mijają chwile złud,
Świat oczekuje Cię.

5. Więc ludu, na Krzyż patrz!
I w Nim nadzieję złóż;
Wnet zniknie ból i płacz,
Bo słońce wschodzi już.