112 – Zasyłam dziś do Pana Modły me

1. Zasyłam dziś do Pana Modły me,
Klękając na kolana, błagam Cię.
Racz przyjąć mą ofiarę w łasce swej!
Umocnić moją wiarę, Panie chciej!
[: W zwątpieniu dodaj sił, bym w Tobie Panie żył :]

2. Ja śpieszę do Jezusa w myśli mej,
Gdy bierze mnie pokusa w chwili złej;
Pan zawsze mnie wysłucha, łaskę da,
Gdy tylko w sercu skrucha i żal trwa,
[: Bo On Miłości Pan! – Z dobroci zawsze znan! :]

3. Czy wieczór, czy o świcie, śpieszę doń,
Bo dała mi z nów życie Jego dłoń,
I w Nim nadzieja moja, przyszłych chwał,
Najlepsza ma ostoja, Bóg ją dał.
[: Więc przez Twój trudny Krzyż – Do Ojca Ty mnie zbliż :].