110 – Ja nie wiem, co mnie czeka

1. Ja nie wiem, co mnie czeka,
Pan przyszłość oczom skrył,
By człeka czyn i każdy krok,
Próbą dla niego był.
Więc każdą przykrość życia tu,
Ofiarą złóżmy Mu.

Chór:
Więc gdzie Pan chce tam śpieszę,
W Nim ufność złożę swą.
[: W trudnościach różnych cieszę się,
Bo On zna drogę mą :]

2. Nie dla mnie ziemskie cele,
Ni ziemskiej sławy czyn,
Bo chwały wyżej wiele nam,
Obiecał Boży Syn.
Więc aby wstąpić w nieba próg,
Mym celem zawsze Bóg.

3. W pokorze w Pańskie ślady,
Wstępować zawszem rad,
Bo w Nim nadzieja cała ma,
On broni mnie od zdrad.
Więc choć na drodze ciemna noc,
Ja wierzę w Pańską moc.

4. Wiec chociaż nie wiem wcale,
Co w drodze czeka mię.
Z ufnością Pańską chwalę moc,
Z Nim zawsze zostać chcę,
Nie traćmy więc na próżno łez,
Bo próby bliski kres.

Chór:
Więc gdzie Pan chce tam śpieszę,
W Nim ufność złożę swą.
[: W trudnościach różnych cieszę się,
Bo On zna drogę mą :],

On zna, on zna! mą drogę zna…