11 – Niech dzisiaj cały ziemski krąg

1. Niech dzisiaj cały ziemski krąg
Do Pana modły korne śle,
Bo z dobrotliwych Pańskich rąk
Świat zmartwychwstanie weźmie swe.

2. Już zstąpił Król z niebiańskich stron,
Na ziemski dzisiaj zstąpił łan,
I w chwale swój zajmuje Tron
Nasz Zbawca, wielki Król i Pan.

3. O, co za radość przyszła nam,
Bóg wejrzał na ten biedny świat
I świat naprawić będzie Sam
W Królestwie Swoim tysiąc lat.

4. Uśmiecha się nam lepszy los,
Nastaje koniec naszych prób,
Bo gdy zawoła Pański głos,
Umarli swój opuszczą grób.

5. I sprawiedliwy będzie rząd,
Nie będzie grzechu ani zła.
Pan uszczęśliwi ziemski ląd
I doskonały żywot da.