100 – Panie, gdyś wejrzał na ziemski krąg

1. Panie, gdyś wejrzał na ziemski krąg,
Gdzie ludzkość cierpi za bezbożność swą,
To zamiast zguby z Twoich Boskich rąk,
Zesłałeś Zbawcę, co nas kupił Krwią.

Chór:
Ja się raduję, że Ojciec mój,
Mój Ojciec miłuje i mnie.
Ja się raduję, że Ojciec mój,
Miłuje nawet mnie.

2. Więc za tę dobroć, za Twej łaski zdrój,
Coś tak obficie w Synu swoim zlał,
Dzięki Ci składa wierny ludek Twój,
Coś mu Królestwa obietnicę dał.

3. Lecz do Królestwa, aby dotrzeć bram
I chwałę zyskać, trzeba wierzyć w Krew,
Co nas zbawiła na Kalwarii tam,
Gdzie Jezus śmiercią zgasił Boży gniew.

4. Ta Krew kosztowna, co zbawiła świat,
W Jehowy oczach przyda zasług mi.
Przez Krew tę zyskam białość moich szat
I chwałę zyskam w Tysiąclecia dni.