10 – Już Zbawca świata pośród nas

1. Już Zbawca świata pośród nas,
Na ziemski zstąpił kraj,
[: Bo restytucji bliski czas,
Więc chwałę Panu daj. :]

2. Nasienie obietnicy cnej,
Z upadku dźwignął Pan,
[: Oblubienicy wiernej Swej
Przeznacza Boski stan. :]

3. A my, co tworzym Święty Zbór,
Radosną nieśmy wieść;
[: Połączmy głosy w jeden chór,
oddając Zbawcy cześć. :]

4. Niech każdy stan i każdy lud
Przed Królem chyli skroń
[: Bo skończy się nasz ziemski trud,
Przed nami łaski toń. :]

5. I wnet przeminie Boży gniew,
Więc Pan nas weźmie stąd,
[: Dziękczynny Zbawcy wznieśmy śpiew,
Już skończy się nasz sąd. :]