2022 rok

powrót
Styczeń
Br. Spadziński Janusz – Nowy Rok

Br. Stopiński Adam – Jozue 1:7

Br. Lewicki Marian – Miłość

Zazdrość, ambicja i bunt – Jak. 3:16 cz. 2

Br. Wardziński Dawid – Dlaczego nie mogę dojrzeć Jezusa?

Luty
Br. Stopiński Adam – 153 wielkie ryby

Br. Wardziński Dawid – Przyjaciel

Br. Lewicki Marian – 1 Tym. 1:5

Marzec
Br. Lewicki Marian – W niebezpieczeństwach pomiędzy fałszywymi Braćmi – 2 Kor. 11:26

Br. Stopiński Adam – Boski nadzór nad Świętymi

Kwiecień
Br. Wardziński Dawid – Powołanie Gedeona

Br. Stopiński Adam – Mesjasz naszą Paschą

Br. Spadziński Janusz – Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa – Rzym. 5:10

Br. Stopiński Adam – Ironiczne sądzenie Jezusa

Maj
Br. Wardziński Dawid – Wybór armii Gedeona – Sędz. 7:1-8

Br. Ryl Paweł – Kobiety w Boskim porządku – cz. 1 i cz. 2

Br. Wardziński Dawid – Mój Specjalny Ślub sto lat później

Br. Wardziński Dawid – Zazdrość

Czerwiec
Br. Spadziński Janusz – Nasze codzienne decyzje

Br. Spadziński Janusz -Wzgardzony nosiciel niemocy

Br. Stopiński Adam – Przymierze Sary – Izajasz 54

Br. Kubala Zbigniew -Pomoc dla codziennego życia

Br. Kubala Zbigniew – Apostoł Paweł w Tesalonice – Dz. Ap. 17