2022 rok

powrót
Styczeń
Br. Spadziński Janusz – Nowy Rok

Br. Stopiński Adam – Jozue 1:7

Br. Lewicki Marian – Miłość

Zazdrość, ambicja i bunt – Jak. 3:16 cz. 2

Br. Wardziński Dawid – Dlaczego nie mogę dojrzeć Jezusa?

Luty
Br. Stopiński Adam – 153 wielkie ryby

Br_Stopinski_Adam_-_153_wielkie_ryby_Katowice_06_02_2022r

Br. Wardziński Dawid – Przyjaciel

Br. Lewicki Marian – 1 Tym. 1:5

Marzec
Br. Lewicki Marian – W niebezpieczeństwach pomiędzy fałszywymi Braćmi – 2 Kor. 11:26

Br. Stopiński Adam – Boski nadzór nad Świętymi

Kwiecień
Br. Wardziński Dawid – Powołanie Gedeona

Br. Stopiński Adam – Mesjasz naszą Paschą

Br. Spadziński Janusz – Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa – Rzym. 5:10

Br. Stopiński Adam – Ironiczne sądzenie Jezusa

Maj
Br. Wardziński Dawid – Wybór armii Gedeona – Sędz. 7:1-8

Br. Ryl Paweł – Kobiety w Boskim porządku – cz. 1 i cz. 2

Br. Wardziński Dawid – Mój Specjalny Ślub sto lat później

Br. Wardziński Dawid – Zazdrość

Czerwiec
Br. Spadziński Janusz – Nasze codzienne decyzje

Br. Spadziński Janusz -Wzgardzony nosiciel niemocy

Br. Stopiński Adam – Przymierze Sary – Izajasz 54

Br. Kubala Zbigniew -Pomoc dla codziennego życia

Br. Kubala Zbigniew – Apostoł Paweł w Tesalonice – Dz. Ap. 17

Lipiec
Br. Spadziński Janusz – Koniec świata – 1 Piotr 4:7

Br. Lewicki Marian – 1 Sam. 8:1-10

Br. Stopiński Adam – Prześladowania i próby udziałem prawdziwych Chrześcijan – 2 Tym. 3:12

Br. Wardziński Dawid – Świadectwa Ducha dla poświęconych obecnego czasu – 2 Kor. 13:5

Sierpień
Br. Wardziński Dawid – Zbór a zebrania świadectw

Br. Lewicki Marian – Doświadczanie wierności – Izajasz 43:2

Br. Spadziński Janusz – Początek Królestwa Bożego na ziemi

Br. Stopiński Adam – Pokój – Psalm 29:11

Br. Wardziński Dawid – Naaman i jego uleczenie

Br. Lewicki Marian – Obmowa i pochodne

Br. Spadziński Janusz – To, co smuciło oczy Onego Sługi

Br. Strojny Tomasz – Współpracownicy i pomocnicy Posłanników

Br. Strojny Tomasz – W Prawdzie

Br. Stopiński Adam – Pastor Russell – Dan. 1 rozdział

Br. Spadziński Janusz – Ofiara życia spalona na ołtarzu Prawdy

Listopad
Br. Stopiński Adam – Eklezja i jej Słudzy

Grudzień
Br. Wardziński Dawid – Mądry wybór Sług Zboru

Br. Lewicki Marian – Wybory Sług zborowych

Br. Wardziński Dawid – Badania bereańskie

Br. Urban Adam – Jezus i nagi młodzieniec

Br. Urban Adam – Cechy członków klasy wtórej śmierci – Czarownicy

Br. Stopiński Adam – Boska miłość i sprawiedliwość w narodzeniu Zbawiciela – Mat. 1:21

Br. Lewicki Marian – Mądrość – Przyp. Sal. 4:7

Br. Spadziński Janusz – Koronujesz rok dobrocią Twą

następny rok – 2023