Br. Zwierko Józef

Miłość – sympozjum

Fil. 4:4

Naród żydowski – 4 Moj. 7:6