Br. Zenderowski Mieczysław

Izajasz 43:2

Jan 6:51, 53

2 Tes. 3:13

Gdzie skarb wasz, tam serce wasze

Posłannik Epifanii