Spis pytań Wrocław 2006 rok

1. Na poznańskiej konwencji w odpowiedziach na pytanie powiedział Brat takie stwierdzenie, że żyjemy jeszcze w Wieku Ewangelii. Skoro tak, jak pogodzić naukę Br. Russella, który pisze, że Wiek Ewangelii zakończył się w 1874 roku i w tymże roku rozpoczął się Wiek Tysiąclecia. Następni Słudzy Pańscy to potwierdzają. W literaturze można spotkać takie zdanie, że żyjemy już ponad 100 lat w Wieku Tysiąclecia itd. Jak to pogodzić?
2. Dlaczego Świecki Ruch Misyjny Epifania w Polsce funkcjonuje pod taką nazwą, która nie odpowiada nazwie angielskiej w Ameryce i powinna brzmieć: Świecko-Domowy Ruch Misjonarski?
3.
Kto zwołuje i organizuje konwencje Braci Epifanicznych w Polsce? Czy jest tym Świecki Ruch Misyjny Epifania?
4.
Proszę określić, jakie mają być relacje: Zbór Epifaniczny a Świecki Ruch Misyjny, Zbór Epifaniczny a Przedstawiciel i odwrotnie.
5.
Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: niektóre zbory, jednostki odnoszą się do Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania jako wyznania religijnego, do którego należą. Jak to się ma do stwierdzenia Br. Johnsona: nie mamy im mówić, że Świecko-Domowy Ruch Misjonarski jest Kościołem, do którego należymy.
6.
Dlaczego Zbory epifaniczne nie posiadają osobowości prawnej, podczas gdy parafie katolickie je posiadają.
7.
Jeśli Zbór za pośrednictwem sekretarza zwraca się do Brata jako Przedstawiciela, z zapytaniem w ważnej sprawie dotyczącej usługi w Zborze, dlaczego Zbór nie otrzymał odpowiedzi w taki sam sposób przez sekretarza, tylko zostało uczynione telefonicznie przez zaufanego Brata? Czy to nie oznacza lekceważenie Zboru, wybranego przez Zbór sekretarza i nie spłyca problemu a ponadto jaka jest pewność, że rzeczony Brat oddał wiernie stanowisko Brata w sprawie.
8.
Czy zabraniając Ewangelistom zapraszania chóru z Ukrainy w ich pracy ewangelizacyjnej nie odebrał im Brat ważnego narzędzia w tej pracy, przy tej okazji Brat też zabronił zborom. Jak to się ma do tego, że każdy zbór pod Chrystusem Głową jest panią własnych spraw?
9.
Proszę o ewentualne wyjaśnienie, dlaczego Bracia wykładowcy odeszli od dotychczasowego określenia mówiąc: Siostry i Bracia, zamiast Braci i Siostry według Słowa Bożego. Czy to nie wpłynie ujemnie na Siostry? Czy nie wprowadzają tym światowości? Dziękuje za odpowiedź.
10.
Co oznacza nakrywanie głowy przez Siostry na zebraniach?
11.
Jeśli mamy zarządzenia i rady w Piśmie Świętym, po co są zarządzenia i rady Sług? Czy zarządzenia i rady Sług są od Pana, czy ich własne? Czy należy je przestrzegać i według nich postępować w Zborze i w życiu codziennym?
12.
Proszę o wyjaśnienie, co to są rady Pańskie, a co to są zarządzenia Pańskie? Bardzo dziękuję.
13.
Czy Diakonem może być Brat, który mówi ale nie abonuje Sztandaru, bo to jest czasopismo sekciarskie?
14.
Czy Brat wyłączony w Zborze może być poproszony do modlitwy w innym Zborze znanym o tym fakcie?
15.
Ilekroć może mówić wykład Brat nie-diakon w myśl, że tylko po zebraniu formalnym szkółek proroczych? Jak należy na to patrzeć w myśl zarządzeń?
16.
Drogi Bracie, drugie przyjście Chrystusa dzieli się na trzy okresy: Paruzję, Epifanie, Bazyleę. Proszę o wyznaczenie w myśl Br. Johnsona, że już jest Bazylea, czyli Królestwo. Jak należy to rozumieć. Dziękuję.
17.
Proszę powiedzieć, czy Zbór może wybrać Starszego bez prawa do pełnego zakresu usług, np. tylko do prowadzenia badań bereańskich bez prawa do mówienia wykładów? Z góry dziękuję.