Spis pytań Wrocław 2004 rok

1. Drogi Bracie, moje pytanie dotyczy Psalmu 102:19. Br. Johnson, kiedy mówi o przyszłych istotach, które będą stwarzane w przyszłości, nie cytuje tego wiersza. Proszę o wytłumaczenie.
2. Drogi Bracie, opuszczam czasami zgromadzenie macierzystego Zboru, którego jestem członkiem, a to z powodu, że goszczę u mej rodziny, która wyjechała za chlebem, bo u nas go nie ma. Przy okazji idę z nimi do zboru, do którego oni należą. W moim macierzystym zborze jestem aktywna, chodzi tu o badania bereańskie, np. tomów lub Ter. Prawdy. Pytanie: czy mam prawo uczestniczyć aktywnie w takich badaniach? Wiem, że Brat prowadzący na pewno mnie nie powoła, ale czy mogę zgłaszać się na ochotnika? Przepraszam Brata za taki długi wstęp.
3. Proszę o podanie kilka informacji o pracy Ruchu epifanicznego w Danii. Ile osób pozostało w Zborze, w którym był Brat Nielsen? Kto go obecnie zastępuje? Czy jest taka potrzeba itd.? Dziękuję.
4. Drogi Bracie, w jaki sposób ożywione usprawiedliwienie kładło embargo na okup Jezusa i że wszyscy spłodzeni z Ducha muszą zakończyć swój bieg (co już nastąpiło) aby okup mógł być zastosowany za świat? Jednak w Ter. Prawdzie znalazłem myśl, że usprawiedliwienie Młodocianych Godnych również kładzie embargo na okupie i ta klasa musi zakończyć swój bieg, aby okup był zastosowany za świat. W związku z tym powstaje pytanie: czym różni się usprawiedliwienie Poświęconych Obozowników Epifanii od usprawiedliwienia Młodocianych Godnych, skoro Poświęceni Obozownicy Epifanii będą mogli żywo przejść żywo do widzialnej fazy Królestwa i ich usprawiedliwienie nie kładzie embarga na okup? Nie chodzi mi o kwestię zmartwychwstania obu klas, bo to rozumiem: usprawiedliwienie obu klas a embargo na okup. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Dziękuję za odpowiedź.
5. Bracie woźnicki, proszę o krótkie wyjaśnienie, dlaczego odbyło się głosowanie w Domu Biblijnym przez delegatów zwołanych przez Brata Davis’a, którzy wybierali wodza ludu Bożego pomiędzy Br. Davis’em a Br. Herzig? Jaka jest podstawa biblijna takiego głosowania? Dziękuję za wyjaśnienie.
6. Dlaczego obchodzimy Pamiątkę śmierci Pana Jezusa, skoro wiemy, że przyszedł (1 Kor. 11:26)?
7. Łuk. 22:31. Proszę o szersze wyjaśnienie, dlaczego szatan wyprosił nas, aby odwiewał nas jako pszenicę?
8. 2 Moj. 20:5,6. Proszę o wyjaśnienie, podać przykłady z życia ludzi, którzy stosowali nieprawości ojców nad synów w trzecim i czwartym pokoleniu, a czyniący miłosierdzie nad tysiącami tych, którzy miłują i strzegą przykazania.
Pytania Wrocław 2004 rok