Spis pytań Wrocław 2001 rok

1. Pragnęłabym uczynić niewielką ofiarę dla Braci ze wschodu, ale w sposób anonimowy. Czy będzie taka możliwość tu lub w Bydgoszczy?
2. Jakich rzeczy nie będzie się więcej wspominać, ani wstąpią na serce (nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl nie przyjdą), o których pisze Izajasz 65:17, skoro doświadczenie ze złem ma pozostać w pamięci wszystkich stworzeń jako lekcja i ostrzeżeniem przed złem?
3. Proroctwo Ezechiela 38:11 mówi, że Izrael przed atakiem Goga będzie mieszkał bezpiecznie, bez muru, zawór i bram. Jak pogodzić to proroctwo z obecnym stanem, gdzie Izrael każdego dnia musi walczyć o swoją egzystencję?
4. Jak uważać takiego Brata, który w pierwszej kadencji starszeństwa zachowuje się awanturniczy, wyrażając się: ja tu zrobię porządek, zwołam Siostry, podzielę Zbór, to przyrzekam. Czy to nie jest przesiewacz?
5. Niektórzy Bracia i Siostry uczestniczą podczas całego nabożeństwa w Kościele katolickim w mszy podczas pogrzebu i wesela światowego. Pismo Święte źle się wyraża o tym obrządku. Jak powinni Bracia i Siostry zachowywać się a szczególnie Bracia Starsi Zboru?
6. W Księdze Pytań i odpowiedzi na str. 26 Brat Russell pisze, że Pan Bóg nie upoważnił żadnych ludzi, aby naznaczali lub upoważniali drugich do głoszenia Ewangelii, gdyż On to sam czyni. Jakie więc uzasadnienie ma naznaczanie Ewangelistów i Pielgrzymów? Czy przez to naznaczenie otrzymują oni jakąś charyzmę?
7. Bóg postanowił Sług w Kościele – 1 Kor. 12:28 – przez Swego Ducha. Jak On to czyni – momentalnie czy procesem?
8. Jeżeli członkowie gwiezdni byli postanowieni przez Boga i byli trzymani w prawej ręce naszego Pana, to jak to zrozumieć i pogodzić z ich zwalczaniem Prawdy podawanej przez innego członka gwiezdnego, np. Luter zwalczał Prawdę o wieczerzy Pańskiej i do końca trzymał się błędnej doktryny o mszy, a ponadto on i inni członkowie Gwiezdni zwalczali Prawdę o prawdziwym nawróceniu dorosłych i nie dali schronienia Bratu Hubmajerowi, gdy jego ścigali katolicy i spalili go?
9. a) Drogi Bracie Woźnicki. Proszę o wytłumaczenie pojęcia tzw. drugiego obiegu literatury, o którym było słychać w Lublinie na konwencji oraz także o tym słyszałem tutaj, we Wrocławiu? Jaka to jest literatura? b) Prosiłbym o podanie orientacyjnie, co to jest pierwszy a co to jest drugi obieg? c) Czy właściwe jest korzystanie nawet indywidualnie z drugiego obiegu? d) Czy jeśli niewłaściwe jest korzystanie z drugiego obiegu literatury, to czy można a nawet powinno się nowicjuszy w Prawdzie ostrzegać przed tym? e) Czy te kryteria stosują się np. do twórczości i uzewnętrznienia swych wzniosłych uczuć powiedzmy we własnych poematach i pieśniach na dodatkowych spotkaniach konwencyjnych?
10. Czy Zbór powinien znać treść sprawozdania z wyborów wysyłanych do Brata Woźnickiego, tym bardziej, że zaistniało podejrzenie, że treść sprawozdania zawiera nieprawdziwe informacje? Uzasadnienie: Kandydaci na Starszych nie otrzymali 75% głosów poparcia według zarządzenia Br. Johnsona (a ja [P.W.]tu koryguję: Pańskiego), TP ’39, str. 32. Wyników głosowania nie ogłoszono, kandydaci przywłaszczyli sobie urząd Starszego przez całą kadencję.
11. Czy wola Zboru okazywana przez głosowanie jest zawsze wolą Pana i czy zawsze należy się jej podporządkować jako członek Zboru?
12. W TP lipiec-sierpień, nr. 470, w artykule Niebezpieczeństwa w duchowej pysze, str. 51, szp. 2, par. 1 jest napisane: Duchowo pyszni odczuwają samozadowolenie. W tym samym artykule na str. 52, szpalta taka, jest napisane: A wy powinniście odczuwać samozadowolenie z tego. Dalej w Teraźniejszej Prawdzie 82 rocznik, napisane: W istotach upadłych wszelkie zadowolenie z siebie jest zarozumialstwem. oraz: Przejawianie jednak przez grzeszne istoty zawsze rozwija pychę i zawsze jest spełnieniem pychy. Proszę o zharmonizowanie tych myśli.
Pytania Wrocław 2001 rok