Spis pytań Velbert 2013 rok

1. Czy powinny być przekazywane pozdrowienia w zgromadzeniu od osoby, która opuściła Świecki Ruch Misyjny Epifania z powodów doktrynalnych? Osoba ta wcześniej była Starszym w epifanicznym zgromadzeniu. Dziękuję.
2. Proszę o wyjaśnienie jak należy postąpić, gdy jeden z członków zboru umrze, kto ma mieć usługę pogrzebową? W Zborze nie ma Ewangelisty ani Pielgrzyma Czy starszy Zboru może mówić mowę na pogrzebie, albo ma zgłosić do Ewangelisty aby usłużył? Dziękuję za odpowiedź.
3. Jaki jest cel wiatru, trzęsienia ziemi, ognia i cichego głosu? 1 Król. 19:11, 12.
4. Które są 12 główne łask, które są przedstawione w 12 kamieniach napierśnika Najwyższego Kapłana i w 12 gruntownych kamieniach górnego Jeruzalem?
5. Pytania bardzo różnorodne są, ale wszystkie dotyczą usprawiedliwienia, a to z powodu Brata Janusza Puzdrowskiego. Opracowane na podstawie jego wykładu w Poznaniu na konwencji. Ja tylko dla przykładu podam niektóre. Jeśli usprawiedliwienie z wiary nie polega na tymczasowym przypisaniu zasługi Jezusa, nie daje przebaczenia grzechów, usprawiedliwiony nie ma społeczności z Bogiem, ani pokoju z Bogiem, to właściwie na czym polega usprawiedliwienie w obecnym czasie według nowego poglądu?
Pytania Velbert 2013 rok