Spis pytań Velbert 2012 rok

1. Proszę o wyjaśnienie wydarzenia w 2 Sam. 1:1-16. Dlaczego Dawid zabił chłopca, który skrócił cierpienia Saula na jego własne życzenie? Czy Saul wiedział o tym, że tego młodzieńca zabiją za to, jako pomazańca Pańskiego? Jaki jest antytyp tego wydarzenia?
2. Skąd wzięło się tzw. Boskie prawo królów? Kto je ustanowił i na jakiej podstawie? Może początkiem były słowa z Efez 5:5 lub Tytus 2:9?
3. Bracie Woźnicki, czuję się poświęcona, ale nie uczęszczam na zebrania, a Bracia mnie drażnią, nawet na ulicy. Raz do roku na Pamiątkę, przyjmuję emblematy, Bracia mi zarzucają, że Pamiątkę obchodzę niegodnie, ale w sercu czuję się bardzo poświęcona Panu. Czy mogę przyjmować emblematy?
4. Drogi Bracie Woźnicki, to POE muszą umrzeć czy nie, to niem jest dla mnie istotne, bo i tak poświęcamy się na śmierć. Znam tylko dwa usprawiedliwienia, ożywione i tymczasowe. Czy istnieje jakieś trzecie dla POE, jak to jest głoszone z mównicy? Czy tymczasowo usprawiedliwieni z wiary, a nie poświęceni mają przypisaną tymczasowo zasługę naszego Pana?
Pytania Velbert 2012 rok