Spis pytań Velbert 2007 rok

1. Czy jest właściwe, czy nie, jako osoba poświęcona w Prawdzie, brać udział w innych wyznaniach? Jakie są niebezpieczeństwa czyniąc to? Jak tłumaczy to Biblia lub inne źródła Prawdy i czy ta jednostka właściwie zrozumiała poświęcenie się dla Boga? Jak tej jednostce można pomóc?
2. W jakim wieku żyjemy – w Wieku Ewangelii albo w Wieku Tysiąclecia?
3. Akt poświęcenia, pokazany w typie poprzez obrzezkę mężczyzny żydowskiego. Proszę o przybliżenie zrozumienia, że niewiasty również podlegają pod obrzezkę – poświęcenie.
4. Umiłowany Drogi Bracie Woźnicki. Wszyscy Bracia zawsze wiedzieli, żeś Ty jesteś prawą ręką Brata Stachowiaka. Czy Ty Bracie Woźnicki masz taką „prawą rękę” (no mam – O!)? Dziękuję za odpowiedź.
5. Drogi Bracie! Proszę o odpowiedź na moje pytanie odnoszące się do szaty Chrystusowej sprawiedliwości. Czy ta drogocenna szata obecnie dla nas będzie nam nadal potrzebna po wzbudzeniu z grobu, abyśmy nie byli symbolicznie nadzy? Mat. 25:43. Do tego tekstu Br. Gohlke dał komentarz w artykule pod tytułem dotyczącym symbolicznych kozłów TP ’82-48, który mówi: Chrystus obciąży klasę kozłów za nieprzyodzianie swych współbraci szatą zbawienia, a Br. Hedman w TP z roku ’93 napisał: Bóg dba o nas obecnie, także przygotowuje dla nas szatę zbawienia – Izajasz 61:10.
6. Jest to dzisiaj aktualne, grupie albo jednej osobie, która mniej lub więcej Prawda Paruzji i Epifanii odrzuciła i ich określać jako błądzących i im okazać mniej serdeczności? TP ’71-47.
7. Podczas godziny śpiewu, gdy pojedyncze osoby śpiewały, czy właściwym było klaskanie? Mnie się to wydaje, jak w operze. Więc tu jest jednak Dom Boży i Duch pobożności powinien być objawiony. Jest więc dobrą rzeczą podczas konwencji unikać takie klaskanie.
8. Jak mam osobom odpowiadać na pytanie: dlaczego Bóg dozwolił na przyjście pierwszej i drugiej wojny światowej? Osoba, która nie jest w Świeckim Ruchu Misyjnym, która jest światową osobą i która nie wierzy nawet w Boga.
Pytania Velbert 2007 rok