Spis pytań Velbert 2005 rok

1. Ile dusz rodziny Jakuba przywędrowało do Egiptu?
2. ???
3. Kim są wielcy i mocarze z Izajasza 53:12?
4. Drogi Bracie Woźnicki. Proszę wyjaśnić, jak powinna wyglądać modlitwa siostry na zebraniu świadectw? Czy powinna dotyczyć jej osobistego doświadczenia, czy powinna być w intencji obecnych zeznających się? W jakiej formie, czy w liczbie mnogiej jako „my prosimy”, czy jako „ja proszę za nimi”?
5. Jaka jest biblijna doktryna o wyborze? Czy Bóg wybiera (przewidział od założenia świata) klasy, czy poszczególne jednostki do tych klas? Rzym. 8:29-30.
6. Czy chrześcijanin może być pochowany nie przez złożenie zwłok w grobie, ale przez uprzednie spalenie zwłok złożonych w urnie?
7. Mannę na siódmy dzień zbierali Żydzi dnia szóstego. Wiele Prawd zostało podanych i zrozumianych we wtórej obecności naszego Pana.
8. Czy Bóg jest istotą męską? Przecież zawsze się mówi zawsze o Ojcu.
9. Czy dzisiaj powołanie jest aktualne Młodocianych Godnych i Quasi Wybranych? Czu dzisiaj to wezwanie dotyczy Młodocianych Godnych i Quasi Wybranych: „wynijdź z Babilonu”?
10. Jaka jest różnica pomiędzy Mat. 25:34, a Efez. 1:4? Tam jest wyrażenie: „przed założeniem świata” i „od założenia świata”.
11. Mat. 28:7 i Mar. 16:7 mówią o tym, że Jezus miał się ukazać uczniom w Galilei. Łuk. 24:33-36 mówi, że stało się to w Jeruzalem. Jak wytłumaczyć tą niezgodność?
12. Proszę o kilka słów wyjaśnienia odnośnie pojęcia „karnacja”. Używamy tego pojęcia odnośnie Logosa, który stał się ciałem. Słowo „karnacja” znaczy jednak rodzaj skóry, w znaczeniu: jasna lub ciemna karnacja. Czy istnieje inne znaczenie tego słowa? Dziękuję.
Pytania Velbert 2005 rok